En prensa

 Revista E Para Comer Lugo
 Periódico D Luns a Venres

Entrevista en Diario de Pontevedra.